منبع نور میکروسکوپ و استریوسکوپ

منبع نور میکروسکوپ و استریوسکوپ

100625A

KYOWA

ژاپن

جدید

  • با لامپ هالوژن
  • 6ولت 15 وات 
  •  قابلیت تغییر شدت نور
  • تنظیم چرخش با زوایای مختلف
  • جهت استفاده برای کلیه مدل های استریو میکروسکوپ و میکروسکوپ
  • برای روشنتر کردن میدان دید استریوسکوپ