دوربین دوچشمی برد بالا

 دوربین دوچشمی برد بالا

2018

YUCON بلاروس

جدید

  • بزرگنمایی 30x50
  •  m1000/m32
  •  با قابلیت نصب روی سه پایه
  • برای افراد و مشاغل حرفه ای