دوربین دوچشمی

 دوربین دوچشمی

2037

TCM

جدید

  • بزرگنمایی 8 برابر با کیفیت دید بسیار بالا
  • قطر لنز 25 میلیمتر با لنز کوت شده