دوربین دو چشمی

دوربین دو چشمی

234270

زوم دار

TCM آلمان

جدید

  • زوم50x 8-24
  • infinity adjustable 8-24 fold magnification
  • قطر عدسی شیئی 50mm
  • دارای کیف بسیار مرغوب محکم
  • کوتینگ عدسی حرفه ای