دوربین دجیتالی میکروسکوپ

کالای جدید دوربین دجیتالی میکروسکوپ

100629

چشمی

TUOPCAM چین

جدید

جدیدترین دوربین دجیتالی میکروسکوپ  تولید سال  2019
5 مگا پیکسل
مدل چشمی  از این دستگاه میتوان برای انواع میکروسکوپها   یک /دو /سه چشمی و همچنین مدلهای مختلف  استریومیکروسکوپهای استفاده کرد
نوع USB3 با سرعت سریع انتقال تصاویر
دارای CD نرم افزاربرای نصب برنامه دوربین
 کیفیت انتقال  تصاویر خوب میباشد
 نصب آن بسیار آسان بوده  و در میکروسکوپهای تک چشمی و دوچشمی به جای عدسی چشمی قرار میگیرد

 کد 100629A  دوربین  چشمی 10 مگاپیکسل