ذره بین چراغدار پایه دار

ذره بین چراغدار پایه دار

20140

TCM

جدید


  •     قابلیت چهار حالت استقرار
  •     قطر صفحه 9 سانت
  •     بزرگنمایی 5 و 10 برابر
  •     بهمراه 2 عدد باتری 5/1 ولت