عدسی دسته دار

عدسی دسته دار

20143

VOGEL

آلمان

جدید


  •     صفحه مستطیل با ابعاد 60 mm100x
  •     بزرگنمایی 2.7x
  •     دیوپتری 6.8
  •     با قاب استیل
  • مناسب برای تمامی متخصصین در زمینه های مختلف مثل کارشناسان تمبر/ سکه/پول/ حشره شناسان /گیاه پزشکان / متخصصین پوست و مو / کانی شناسان /عتیقه شناسان / جواهر شناسان و ......