عدسی پایه دار

عدسی پایه دار

20144

VOGEL ESCHENBACH

آلمان

جدید


    قطر عدسی 45 میلیمتر
     بزرگنمایی 4 برابر
    با قاب استیل
در جهات مختلف قابل چرخش میباشد
مناسب برای تمامی متخصصین در زمینه های مختلف مثل کارشناسان تمبر/ سکه/پول/ حشره شناسان /گیاه پزشکان / متخصصین پوست و مو / کانی شناسان /عتیقه شناسان / جواهر شناسان و ......