عدسی پایه دار گیرده دار

عدسی پایه دار گیرده دار

20145

ST-93

HELPER ژاپن

جدید


  •     قطر عدسی 9 سانتیمتر
  •     بزرگنمایی 10 برابر
  •     حداکثر فاصله بازوها 200 میلیمتر
  •     بیشترین ارتفاع 195 میلیمتر
  •     با قابلیت چرخس پایه ها و گیره ها
  •     وزن یک کیلوگرم