دستگاه ذره بین رومیزی

دستگاه ذره بین رومیزی

20150A

LB500C8

چین

جدید


  •     دارای لامپ فلورسانس حلقوی 220ولت با قابلیت تنظیم
  •      قطر عدسی 100 میلمتر بزرگنمایی 8 برابر
  • کاربرد
  •      برای جداسازی و پیک کردن نمونه ها
  •      بررسی نمونه های سنگ و کانی
  •     شناسایی و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
  •     بررسی نمونه های فسیلی و میکرو فسیل