عدسی دستی چراغدار

عدسی دستی چراغدار

242703

TCM

آلمان

جدید


  •     دارای لامپ LED
  •     قطر عدسی 9 میلمتر
  •      بزرگنمایی 5/2 برابر