زوم استریو میکروسکوپ

پرفروش ها زوم استریو میکروسکوپ

100507

NSZ-405

چین

جدید

ZOOM STEREO MICROSCOPE
180X-TRI NOCCULAR
NSZ-405
CCD  OPTIONAL

 • زوم استریو میکروسکوپ
 • بزرگنمایی کل 180برابر(عدسی چشمی 20برابر-عدسی شیئی زوم  4/5 برابر-عدسی شیئئ 2 برابر)
 • منبع نور LED
 • چشمیهای واید با میدان دید وسیع
 • هد سه چشمی قابل نصب دوربین
  دوربین انتقال تصویرو عدسی رابط آپشنال میباشد
 • دوسیستم نوری (نور از بالاونور از پایین)
 • ملحقات شامل:2عدد عدسی چشمی 10برابر واید/2عدد عدسی چشمی 20برابر/1عدد عدسی شیئی 2 برابر/کاور/لامپ یدکی/صفحه شیشه ای 1عدد/صفحه دو رنگ پلاستیکی 1 عدد)

ZOOM STEREO MICROSCOPE
180X-TRI NOCCULAR
NSZ-405
CCD  OPTIONAL

 • زوم استریو میکروسکوپ
 • بزرگنمایی کل 180برابر(عدسی چشمی 20برابر-عدسی شیئی زوم  4/5 برابر-عدسی شیئئ 2 برابر)
 • منبع نور LED
 • چشمیهای واید با میدان دید وسیع
 • هد سه چشمی قابل نصب دوربین
  دوربین انتقال تصویرو عدسی رابط آپشنال میباشد
 • دوسیستم نوری (نور از بالاونور از پایین)
 • ملحقات شامل:2عدد عدسی چشمی 10برابر واید/2عدد عدسی چشمی 20برابر/1عدد عدسی شیئی 2 برابر/کاور/لامپ یدکی/صفحه شیشه ای 1عدد/صفحه دو رنگ پلاستیکی 1 عدد)