زوم استریومیکروسکوپ تحقیقاتی ZOOM STEREOMICROSCOP

کالای جدید زوم استریومیکروسکوپ تحقیقاتی ZOOM STEREOMICROSCOP

100521

STEMI SV11

ZEISSزایس آلمان

جدید

زوم استریو میکروسکوپ تحقیقاتی زایس آلمان
هد سه چشمی قابلیت نصب دوربین
بزرگنمایی زوم 6.6 برابر
دارای 2 عدد عدسی وایلد پر قدرت با میدان دید وسیع
دارای سیستم نوری فلوئورسانی حلقوی با نور سفید
دارای پیچ تنظیم شدت نور وارد شده به میکروسکوپ
دارای منبع نور فایبر اپتیک با لوله های هدایت کننده نور قابل تنظیم
بزرگنمایی کل استاندارد 66 برابر قابل افزایش به بزرگماییهای بالاتر
سیستم عکسبرداری آپشنال میباشد