دستگاه زوم استریو میکروسکوپ دیجیتالی اسکرین

دستگاه زوم استریو میکروسکوپ دیجیتالی اسکرین

100524

ZDSC-85

چین

جدید

  • دارای 3حالت منبع نور فلوئورسانس / هالوژن بالا / پایین
  • قابلیت اتصال به PV/PC مانیتور 8 اینچ
  •  بزرگنمایی 85-10
  • با امکان اندازه گیری نمونه روی مانیتور
  • مناسب برای مطالعات فرمهای آزاد میکروفسیل