زوم استریو میکروسکوپ ZOOM STEREO MICROSCOPE

کالای جدید  زوم استریو میکروسکوپ ZOOM STEREO MICROSCOPE

100506

SZ-30

OLYMPUS JAPAN

جدید

 
 
 (View Solutions SZ30 Stereo Microscope  (New  
The new optical design adopted in the VSI SZ30 Stereo Zoom Microscope facilitates excellent field flatness, good contrast and high definition images in the wide field, especially at the periphery of the field of view. The combination of compact design, long working distance and high quality optics makes the SZ30 ideal for use in professional applications, such as semi-conductor, precision component inspection and research.  The VSI SZ30 has a continuous magnification range of 9 X to 45X and features excellent optics.  Included are a pair of high eye point, wide angle eyepieces, and a new ball bearing rack stand with tension adjustment.  The tightness of the ball bearing rack and pinion stand is adjustable by counter rotating the focus adjustment knobs.  The par focal optical system is coupled with a pair of diopter adjustments, and is adjustable for both eyes, assuring that no refocusing throughout the entire zoom magnification range is required.  These separate diopter adjustments have a range of +5 to -5, allowing a person requiring correction within this range to use the microscope comfortably without glasses.
Microscope cover and rubber eye shields included. 
     
  Eyepieces: 10X Wide Field
  Zoom Range:6.7X – 45X
  Zoom Ratio:1:6.7
  Field of view:1mm – 109.5mm
  Working Distance:100mm
  Interpupilary Adj: 52mm – 75mm
  Eyetube Inclination: 45o
  Diopter Correction: +/- 5 Diopter
 
VSI instruments are Built to ISO 9001 standards and are warranted for five years.

 زوم استریو میکروسکوپ پرفشنال با هد دوچشمی 
ساخت الیمپوس ژاپن  برای حرفه ای ها
بزرگنمایی زوم 4X-0.9X و قدرت تفکیک بالا
بزرگنمایی استاندار 40برابر قابل افزایش به بزرگنمایی های بالاتر
یک سیستم نوری (نور از بالا)
اکولار  واید الیمپوس با میدان دید وسیع با بزرگنمایی 10X و بسیار با کیفیت
سیستم نوری هالوژن 6V/20W با ترانس مخصوص الیمپوس با امکان تغیر شدت نور
امکان تغییر در وضعیت منبع نور در سه وضعیت با چرخش در جهات مختلف (امکان جداسازی منبع نور از بدنه و نصب بر روی ترانس/  نصب منبع نور در دو سمت زوم استریومیکروسکوپ و نصب مستقیم  بر روی  بدنه بدون استفاده از پایه )
این دستگاه مناسب برای کانی شناسان /پالئونتولوژیست ها/رسوب شناسان / متخصصین خاک  و سیمان / زیست شناسان / گیاه شناسان / الکترونیک/ متخصصین مرمت آثار/ متخصصین تمبر و سکه و سایر گروه ها و علاقه مندان میباشد