میکروسکوپ بایولوژی استاد دانشجو

کالای جدید میکروسکوپ بایولوژی استاد دانشجو

100410

XSZ-N510

NOVELچین

جدید

میکروسکوپ آموزشی  5 نفره  استاد و 4 دانشجو همزمان
دارای 4 هد دوچشمی و یک هد سه چشمی
قابلیت نصب دوربین
 بزرگنمایی کل دستگاه : 1000X
- عدسی های شیئی 4X/10X/40X100X
-  5 جفت چشمی های  10X
- دارای  پایه  دو طرف میکروسکوپ برای برپایی 4 هد دوچشمی
مناسب برای فعالیت های آموزشی در زمینه های پاتولوژی/ گیاه پزشکی/میکروفسیل و....