میکروسکوپ بایولوژی OLYMPUS

میکروسکوپ بایولوژی OLYMPUS

100415

Cx21

تحت لیسانس الیمپوس ساخت چین

جدید

  • هد میکروسکوپ دوچشمی
  • عدسیهای شئی 4/10/40/100برابر
  • عدسیهای چشمی 10برابر
  • بزرگنمایی1000 برابر
  • استند زیبا و مقاوم
  • مناسب برای فعالیت های آموزشی و نیمه تحقیقاتی