میکروسکوپ آموزشی /نیمه تحقیقاتی و تحقیقاتی  شرکت زمین توانا تجهیز

1 Review(s)
مدل: ME-POL-2
ساخت: کایوای ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: ME-POL-2-TC
ساخت: KYOWA- JAPAN اورجینال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: Zeiss
ساخت: ZEISS WEST زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: یک سیستم نوری
ساخت: تحت لایسنس کروس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: PM-002B
ساخت: ساخت کمپانی KINGSTIC چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: BK-POL RT
ساخت: طرح نیکون ژاپن ساخت چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: ME-POL-2X3
ساخت: کایوا ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: BK POL -T طرح نیکون ژاپن
ساخت: چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: استاد دانشجو - دو سیستم نوری
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: xpl-1
ساخت: ساخت چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: XP-201
ساخت: ساخت کمپانی NANJING چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: E200 Pol
ساخت: نیکون ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
100218
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: تک چشمی
ساخت: چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
100219-T
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: XPT-7-B
ساخت: ساخت نتنجینگ چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: STANDARD 25
ساخت: ساخت کمپانی زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر