میکروسکوپ پلاریزان دوچشمی

 میکروسکوپ پلاریزان دوچشمی

100200

ME-POL-2

کایوای ژاپن

جدید

  • دوسیستم نوری عبوری و انعکاسی
  • بزرگنمایی 400x
  • با متعلقات استاندارد شامل
  • ابژکتیوهای 5x-10x-40x
  • آکولارهای 10x
  • لامپ یدکی
  • تیغه های کمکی 2 عدد
  • آچار های سنتر
  • دفترچه راهنما و گواهینامه ساخت ژاپن