میکروسکوپ پلاریزان

میکروسکوپ پلاریزان

100215

E200 Pol

نیکون ژاپن

جدید

مشخصات فنی :

 • یک سیستم نوری ـ نورعبوری
 • هد دوچشمی
 • آنالیزور چرخان
 • میز چرخان و همچنین میدان دید بزرگ
 • ابژکتیوهای x -40-20-10-4 
 •   اکولار 10 برابر
 • بزرگنمایی 400 برابر

توضیحات تکمیلی:
  با هد سه چشمی جهت نصب سیستم عکسبرداری از مقطع نیز عرضه میگردد.E200 در صورت در خواست مدل

مشخصات فنی :

 • یک سیستم نوری ـ نورعبوری
 • هد دوچشمی
 • آنالیزور چرخان
 • میز چرخان و همچنین میدان دید بزرگ
 • ابژکتیوهای x -40-20-10-4 
 •   اکولار 10 برابر
 • بزرگنمایی 400 برابر

توضیحات تکمیلی:
  با هد سه چشمی جهت نصب سیستم عکسبرداری از مقطع نیز عرضه میگردد.E200 در صورت در خواست مدل