میکروسکوپ پلاریزان

 میکروسکوپ پلاریزان

100215-T

E200 Pol

نیکون ژاپن

جدید

مشخصات فنی :

  • یک سیستم نوری ـ نورعبوری
  • هد دوچشمی
  • آنالیزور چرخان
  • میز چرخان و همچنین میدان دید بزرگ
  • ابژکتیوهای x -40-20-10-4 
  •   اکولار 10 برابر
  • بزرگنمایی 400 برابر

توضیحات تکمیلی:
  با هد سه چشمی جهت نصب سیستم عکسبرداری از مقطع نیز عرضه میگردد.E200 در صورت در خواست مدل