میکروسکوپ پلاریزان

کالای جدید میکروسکوپ پلاریزان

100219-T

XPT-7-B

ساخت نتنجینگ چین

جدید

میکروسکوپ پلاریزان دو چشمی و تک ابژکتیو مدل آموزشی
مناسب برای فعالیت های دانشجویی و همچنین در کارگاههای تهیه مقطع جهت بررسی ضخامت   استاندارد مقاطع هنگام ساخت مقطع نازک
دارای عدسی برتراند(مطالعه کانیها در نور متقارب)/دارای کندانسور
- 5 عدسی شیئی 4/10/40/63/100 برابر
- دارای2 عدداکولار یا عدسی چشمی 10 برابر /عدسی چشمی مدرج
3عدد تیغه کمکی لاندا/لاندا چهارم/کوارتز
دارای فیلتر آبی/ فیوز یدکی/ لامپ یدکی / ترانس/منبع نور/2 عدد گیره /2 عدد آچار سنتراسیون
همچنین میتوان از این دستگاه در فیلد ( صحرا ) هم استفاده نمود با قرار دادن آینه به جای منبع نور( انعکاس نور خورشید یا چراغ قوه ) میتوان کارمطالعه مقاطع را انجام داد.