جعبه نگهداری مقطع نازک

جعبه نگهداری مقطع نازک

140802

چوبی- 100عدذی

تولید زمین توانا تجهیز

جدید

  • جنس بدنهMDF
  •   اندازه لام 76x26mm  /ضخامت لام : 1.2 میلیمتر 
  • ظرفیت 100 مقطع/ شماره  ردیف ها حک شده میباشند
     شیار  بخشهای داخلی  نگهدارنده لام  با برش لیزری ساخته شده و شامل سه لایه میباشند
    توضیح
    چنانچه ضخامت لام بیشتر از 1.2 میلیمتر باشد شیار لام  بخشهای نگهدارنده بصورت سفارشی آماده میگردد