جعبه نگهداری مقاطع نازک پتروگرافی

جعبه نگهداری مقاطع نازک پتروگرافی

140805

چوبی 50عددی

تولید زمین توانا تجهیز

جدید

  • جنس بدنهMDF
  •   اندازه لام 50x28mm  /ضخامت لام : 1.2 میلیمتر 
  • ظرفیت 50 مقطع/ شماره  ردیف ها حک شده میباشند
     شیار  بخشهای داخلی  نگهدارنده لام  با برش لیزری ساخته شده و شامل سه لایه میباشند
    توضیح
    چنانچه ضخامت لام بیشتر از 1.2 میلیمتر باشد شیار لام  بخشهای نگهدارنده بصورت سفارشی آماده میگردد