جعبه نگهداری مقاطع نازک

کالای جدید جعبه نگهداری مقاطع نازک

140806

MDF- 300

ایران - زمین توانا تجهیز

جدید

جعبه مقاطع نازک میکروسکوپی
مناسب برای مقاطع با طول 76X26 میلیمتر
ظرفیت جعبه : 300 مقطع ( 6 ردیف  و هر ردیف  50 مقطع )
عمق  شانه های نگهدارنده مقطع  10 میلیمتر
جنس بدنه : MDF
بخش های داخل جعبه  برش لیزر  میباشد