فایل نگهداری مقاطع میکروسکوپی

فایل نگهداری مقاطع میکروسکوپی

140811

جنس بدنه از MDF

تولید زمین توانا

جدید

فایل نگهداری مقاطع نازک و صیقلی

 • کد140811  8کشو لام بزرگ 900 عدد لام کوچک450 عدد ومقطع صیقلی 144 عدد 
 •  بسته به نیاز میتوانید طبقات را به دلخواه سفارش دهید
  -----------------------------------------------------
 • فایل نگهداری مقطع نازک 76X26 mm   
 • جنس بدنه MDF
 • مناسب برای آزمایشگاههای زمین شناسی و زیست شناسی و علوم وابسته
  کد140805   5 کشو1500 تایی       
 • کد140807    7 کشو2100 تایی       
 • کد140810   10کشو3000 تایی
  کد 140812 12 کشو 3600 تایی
 • کد140815   15کشو4500 تایی       
 • کد140820  20 کشو6000 تایی