جعبه نگهداری مقطع

جعبه نگهداری مقطع

140827

104 عددی

ساخت زمین توانا تجهیز

جدید

  • جعبه نگهداری مقطع نازک
  • بدنه MDF
  •  داخل محفظه پلاستیکی
  • ابعاد 33x15
  • ظرفیت 104 مقطع