کمد نگهداری مقاطع نازک

کمد نگهداری مقاطع نازک

140842

MDF-7500

ایران - زمین توانا تجهیز

جدید

  •     ایستاده 25 کشو
  •     هر کشو 300مقطع
  •     ظرفیت کل 7500 مقطع نازک
  •     متریال تماما MDF
  •     قابلیت جابجای آسان
  • قسمتهای داخلی نگهدارنده لام تماما توسط لیزر برش خورده میباشد
  •     زمان تحویل یک ماه