جعبه نگهداری مقاطع صیقلی

جعبه نگهداری مقاطع صیقلی

BO-OR-28

چوبی 28 تایی

جدید

 

جعبه نگهداری مقاطع صیقلی
جنس بدنه: MDF
 کاربرد : برای نگهداری  و جابجایی نمونه مانت  به قطر30  میلیمتر
تعداد کل نمونه: 28عدد