جعبه نگهداری مقطع صیقلی

جعبه نگهداری مقطع صیقلی

BO-OR-35

چوبی 35 تایی

زمین توانا تجهیز

جدید


 

جعبه نگهداری مقاطع صیقلی
جنس بدنه: MDF
 کاربرد : برای نگهداری  و جابجایی نمونه مانت  به قطر30  میلیمتر
تعداد کل نمونه: 35عدد