جعبه نگهداری مقاطع صیقلی

جعبه نگهداری مقاطع  صیقلی

BO-OR-84

MDF-84

ایران - زمین توانا تجهیز

جدید

جعبه مقاطع مقاطع اور میکروسکوپی یا مقاطع صیقلی
مناسب برای مقاطع با قطر 30 میلیمتر
عمق حجره های نگهدارنده مقطع 5 میلیمتر
ظرفیت جعبه : 84 مقطع
جنس بدنه : MDF
بخش های داخل جعبه  برش لیزر  میباشد