جعبه نگهداری سل میکروفسیل MICROFOSSIL BOX

کالای جدید جعبه نگهداری سل میکروفسیل MICROFOSSIL BOX

MIC-BOX-60

60 تایی

زمین توانا تجهیز

جدید

جعبه نگهداری سل میکروفسیل
ظرفیت 60 عدد/ دارای شماره ردیف
جنس بدنه  و داخل MDF
تولید زمین توانا تجهیز