تیغ اره برش سنگ الماسه

 تیغ اره برش سنگ الماسه

140610

لبه صاف

کره کمپانی EHWA

جدید

  • cm20 قطر
  • ساخت برای دستگاههای برش با دور بالا
  • 25.4mm قطر سوراخ وسط
  • مناسب برای برش های حساس
  • قطر تیغ اره 1.5 میلیمتر
  • ضخامت بخش سگمنت الماسه 8میلیمتر