تیغ اره الماسه

کالای جدید تیغ اره الماسه

140620

لبه مسدس

LUKIA آلمان

جدید

کد :
تیغ اره  الماسه گرانیت بر لبه مسدس لوکیا آلمان
ابعاد 455x12x3.8x50mm
مخصوص دستگاههای لاشه بر سنگ / برش مغزه / جدول های سیمانی / آسفالت