تیغ اره الماسه

کالای جدید تیغ اره الماسه

140621

لاشه بر

HANICOآلمان

جدید

WWW.HANICO.COM

تیغ اره لاشه بر پرفشنال   مخصوص برش سنگ /جداول سیمانی و اسفالت
قطر تیغ اره 450 میلیمتر و قطر سوراخ وسط استاندارد 25.4 میلیمتر یا یک اینچ          ( امکان تغییر سایز قطر سوراخ وسط تیغ اره وجود دارد)
لبه تیغ اره برای برش سریع تر مسدس یا  کنگره ای است
پهنای سگمنت الماسه 1  سانتیمتر میباشدو ضخامت تیغ اره در بخش بدنه 3 میلیمتر و در لبه ها حدود 5 میلیمتر میباشد
این تیغ اره بسیار با دوام و طول عمر بالایی دارد