دستگاه برش سنگ و کر-Cut off machin

دستگاه برش سنگ و کر-Cut off machin

130107

STO-125

زمین توانا تجهیز

جدید

  • دستگاه برش سنگ و کر ایستاده
  • دارای سیستم گردش آب باز
  • دارای فک نمونه گیر
  • دارای تیغ اره برش لاشه بر آلمانی قطر 30 سانتیمتر
  • تیغ برش متحرک و مدار حرکتی نیم دایره
  • موتور HUAFENG ساخت چین
  • RPM:3800 min
  • W:2000-hp:2.5 - Weight:40kg