دستگاه پالیش دو دیسک

دستگاه پالیش دو دیسک

130301B

ZTT NP20-2-B

تولید زمین تواناتجهیز

جدید

 • دستگاه پالیش جهت تهیه مقاطع صیقلی
 • امکان کارهمزمان برای دو نفر
 • امکان نصب کاغذ سنباده و مخمل پالیش روی هر دیسک
 • دارای  دو دیسک صاف PVC قطر دیسک cm20
  •  حلقه نگهدارنده دور دیسک صاف
  • دارای درپوش محافظ دیسک
  • سیستم مدار باز جریان آب
 •  قدرت موتور  HP1/2  -آمپر 8   تک فاز
  • دور موتور :  ثابتRPM 400
  • وزن kg30/ ابعاد cm 33x40x70
  • موارد انتخابی
  •   امکان نصب سیستم مدار بسته گردش آب و مایعات آلی مانند نفت