دستگاه پالیش دو دیسک شیاردار

دستگاه پالیش دو دیسک شیاردار

130301

ZTTNP-20-2

زمین توانا تجهیز

جدید

دستگاه پالیش دو دیسک شیاردار مناسب برای تهیه مقاطع نازک
امکان کارهمزمان دو اسلاید میکر

  •  دارای دودیسک شیاردار فلزی به قطر 20cm
  •   دارای درپوش محافظ دیسک
  • سیستم مدار باز جریان آب
 • قدرت موتور HP1/2 تک فاز
  • دور موتور : ثابت 400  دوردر دقیقه
  • وزن kg40/ابعاد cm 33x40x70
  • موارد انتخابی
  •   نگهدارنده لام ساخت زمین توانا تجهیز 
  • امکان نصب سیستم مدار بسته گردش آب و مایعات آلی مانند نفت