دستگاه پالیش دو دیسک مختلط

دستگاه پالیش دو دیسک مختلط

130301A

ZTTNP-20-2-A

زمین توانا تجهیز

جدید

دستگاه پالیش دو دیسک صاف و شیاردارقطر دیسک cm20
مناسب برای کارگاههای ساخت مقطع و مراکز آموزشی
امکان کارهم زمان دو کاربر
مناسب برای ساخت مقاطع نازک و صیقلی

  •  دارای دیسک صاف PVC و دیسک شیاردار فلزی 
  •   حلقه نگهدارنده دور دیسک صاف
  •  دارای درپوش محافظ دیسک
  • سیستم مدار باز جریان آب
 • دور موتور ثابت 400 دور در دقیقه
 • قدرت موتور HP1/2 /موتور تک فاز خارجی
  • وزن kg40/ابعاد cm 33x40x70
  • موارد انتخابی
  •   نگهدارنده لام ساخت زمین توانا تجهیز 
  • امکان نصب سیستم مدار بسته گردش آب و مایعات آلی مانند نفت
  •