نگهدارنده لام میکروسکوپ

 نگهدارنده لام میکروسکوپ

hol-sid-7624

Holder Slid

شرکت زمین توانا تجهیز

جدید

  • نگهدارنده لام بدون سیستم وکیوم
  • قایل استفاده با تمامی دستگاههای پالیش

مزایا :

  • بالابردن سرعت نازک کردن سنگ ویا کانی
  • بدلیل وزن نسبا بالا فشار وارده به صورت یکنواخت  میباشد
  • عدم پرت شدن مقطع
  • عدم خستگی انگشتان دست
  • سلامت و ایمنی انگشتان بدلیل عدم برخورد با دیسک و پودر های ساینده