دستگاه پرس دستی مانت سرد و گرم

دستگاه پرس دستی مانت سرد و گرم

130370

مدل PRH سری Roal 12p

زمین توانا

جدید

  • با رنگ بدنه الکتراستاتیک
  • جهت مسطح نمودن مقاطع صیقلی