رک نگهداری الک

کالای جدید رک نگهداری الک

110107

دیواری

زمین توانا تجهیز

جدید

رک نگهداری الک های آزمایشگاهی
مخصوص الکهای 8 اینچ
ظزفیت : 8 الک
استقرار : نصب بر روی دیوار
ابعاد:76x22x20سانتیمتر
جنس بدنه : ورق فلزی ضخیم با رنگ کوره ای
در صورت داشتن تعداد زیاد الک میتوان بصورت ستونی از چندین رک استفاده نمود و الکها کاملا طبقه بندی و مرتب خواهند شد