رک الک آزمایشگاهی

کالای جدید رک الک آزمایشگاهی

110108

رومیزی

زمین توانا تجهیز

جدید

رک نگهداری الک های آزمایشگاهی
مخصوص الکهای 8 اینچ
ظزفیت : 8 الک
استقرار :  بر روی میز و یا کابینت
ابعاد:76x16x20سانتیمتر
جنس بدنه : ورق فلزی ضخیم با رنگ کوره ای
در صورت داشتن کمد ویا کابینت میتوان رک را داخل آنها قرارداد وپس از هر بار استفاده  الکها کاملا طبقه بندی و مرتب خواهند بود