الک آزمایشگاهی

کالای جدید الک آزمایشگاهی

110109

استیل

ساخت اطلس ایران

جدید

الکهای آزمایشگاهی استیل مرغوب با توری آلمانی ساخت ایران
قطر 8 اینچ یا 20 سانتیمتر / قطر 12 اینچ یا 30
در مشهای مختلف از مش 635 تا 4 اینچ
ASTM  استاندارد :
کاربرد :  در علوم مختلف از آزمایشگاههای زمین شناسی  تا صنایع غذایی