هاون گرانیتی پایه دار

 هاون گرانیتی پایه دار

110650

کوچن پروفی آلمان

جدید

 • حجم 570 سی سی
 • مشخصات :
  • ارتفاع 13 سانتیمتر
  • قطر خارجی 18 سانتیمتر
  • قطر داخلی 13 سانتیمتر
  • عمق داخل هاون 5/7 سانتیمتر
  • درجه سختی 7
  • وزن 5500 گرم