هاون مرمر پایه دار

 هاون مرمر پایه دار

110651

کوچن پروفی آلمان

جدید

 • مشخصات :
  • با حجم 200 سی سی
  • درجه سختی 5/2
  • ارتفاع 5/10 سانتیمتر
  • قطر خارجی 12 سانتیمتر ـ قطر داخلی 9 سانتیمتر
  • وزن 1700 گرم ـ عمق داخل هاون 5/5 سانتیمتر