هاون مرمر

 هاون مرمر

110652

کوچن پروفی آلمان

جدید

  • با حجم200 سی سی
  • مشخصات :
    • درجه سختی 5/3 - ارتفاع 9 سانتیمتر
    • قطر خارجی 12 سانتیمتر ـ قطر داخلی 9 سانتیمتر
    • وزن 1470 گرم ـ عمق داخل هاون 6 سانتیمتر