شیکر یا لرزانده الک

کالای جدید شیکر یا لرزانده الک

110102

MG-113

ایران - زمین توانا تجهیز

جدید

  •  دستگاه شیکر یا لرزانده الک
  • دارای نمایشکر  زمان و سرعت
  • قطر الک 20 سانتیمتر با ظرفیت 1 تا 8 الک
  • سیستم کار :مغناطیسی
  • نوع حرکت: ارتعاشی -دورانی
  • قابلیت برنامه ریزی و زمانبندی محدود
  • وزن :20 کیلوگرم