برس مخصوص الک

 برس مخصوص الک

110602

دسته چوبی

جدید

  • BAHCO سوئد تحت لیسانس ساخت پرتغال
  •     ارتفاع شانه های سیمی کوتاه و نازک