کلسیمتر برنارد ( دستگاه اندازه گیری میزان کربنات در رسوب

 کلسیمتر برنارد ( دستگاه اندازه گیری میزان کربنات در رسوب

110105

پایه فلزی

شرکت زمین توانا تجهیز

جدید

  • دستگاه اندازه گیری میزان کربنات در رسوب
  • پایه فلزی U شکل با پیج تراز
  • دارای دو میله فلزی راهنما
  • دارای لوله مدرج U شکل با سر شلنگ خور
  • دارای بالن  شلنگ خور
  • به همراه ارلن 500CC/ هاون چینی/ لوله آزمایش کوچک / درب پوش لاستیکی ارلن/ شلنگ های رابط / پی ست/ گیره های نوا نگهدارنده میله مدرج و بالن
  • ساخت  زمین توانا تجهیز