كمپاس برانتون| قطب نما زمین شناسی

كمپاس برانتون| قطب نما  زمین شناسی

1001

ED-EC-90

تحت ليسانس DICOTAآلمان سری HANNA

جدید

Model: BRUNTON DICOTA

 Needle
 Induction dampened
 damping time ≤ 15 SEC

 Red needle to N, white needle to S
 Vernier
 with vernier
 allowing for fine inclination measurement
 Vertical Accuracy(Direct reading): ± 10°

 Estimated reading: ± ½ °
 VerticalRange:   ± 90° or 0-100%
 Circle
 Graduation: 0-360° , Min. 1° , allowing for ½ ° (estimated) azimuthreading
 Diameter: Outer: 65-0.05mm; Inner: 55+0.2mm
 Zero PIN
 Allowingfor magnetic deviationadjustment
 Level(Bubble)
 Circular Level: Allowing for azimuth measurement levelling/ Accuracy: 30 min ± 5 min  /2mm
 Plate Level: Allowing for inclination measurement levelling/ Accuracy: 20 min  ± 5 min  /2mm
 Peep Sight
 Large Sight: Coming withlarge peep sightattached to the housing
 Small Sight: Coming with small peep sight attached to the cover
 Standard Outfit
 Instrument, Leather Caseand mini Tools

قطب نمای زمین شناسی  یا کمپاس مدل برانتون
تحت لایسنس دیکوتای المان  سری هانا ( سری اقتصادی - آموزشی )
یک کمپاس مناسب و کارا برای فعالیت ها و برداشتهای زمین شناسی
جهت اندازه گیری شیب و امتداد لایه /آزیموت و قراول روی
درب آینه دار / دو تراز گرد و لوبیایی / جدول سینوسی  در پشت درب
دقت یک درجه

ایران کد محصول : 2827220928520001 عرضه توسط شرکت زمین توانا تجهیز